Forespør nå
X

Forespør nå

Vilkår for bruk

 • Denne nettsiden http://no.uplonline.com/ driftes av UPL Europe Ltd.

 • UPL tilbyr ingen tjenester til noen person via denne nettsiden. Tilgang til all informasjon via denne nettsiden gis kun «som den er» og «med alle feil». All informasjon og alle produkter som er tilgjengelige på eller gjennom nettstedet, og all tilgjengelig programvare på nettstedet, gis etter «beste innsats».

  2.a. Ansvarsfraskrivelse: Du samtykker i at bruk av tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres «som den er» og «etter tilgjengelighet». UPL fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, det underforståtte ansvaret for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og ikke-overtredelse. UPL gir ingen garanti for at tjenestene oppfyller dine krav, eller at de er uavbrutt, betimelige, sikre eller feilfri. UPL garanterer heller ikke for resultatene som kan oppnås gjennom tjenesten, eller at feil i programvaren blir korrigert. Du forstår og aksepterer at materiale og/eller data som lastes ned eller på annen måte oppnås gjennom bruk av tjenesten, gjøres etter eget skjønn og risiko. Du har eneansvaret for eventuelle skader på datasystemene dine eller tap av data som skyldes nedlasting av slikt materiale og/eller data. UPL gir ingen garanti for varer eller tjenester som kjøpes eller innhentes gjennom tjenesten, eller for eventuelle transaksjoner som inngås gjennom tjenesten. Det gis ingen garantier – unntatt de som uttrykkelig fremsettes heri – i forbindelse med råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, du får fra UPL mail eller gjennom tjenesten. UPL garanterer ikke at noen tjenester vil være uavbrutt, betimelige, sikre eller feilfri.

 • UPL garanterer ikke, uttrykkelig eller underforstått, eller representerer bruken, bruksresultatene eller manglende evne til å bruke eller få tilgang til informasjon eller innhold på nettstedet, når det gjelder nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet, korrekthet, funksjonalitet, ytelse, kontinuitet, punktlighet eller annet, egnethet for et bestemt formål og/eller ikke-brudd med hensyn til nettstedet og/eller innholdet som er tilgjengelig på det. Informasjon eller data som er tilgjengelig på dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter og/eller trykkfeil. UPL garanterer ikke at nettsiden eller funksjonene er uavbrutte eller fri for feil eller mangler, eller at slik informasjon tilfredsstiller brukerens formål eller krav.

 • Brukeren påtar seg all risiko ved bruken av og resultatene av slik bruk, når det gjelder nøyaktighet, pålitelighet, ytelse, fullstendighet, helhet, korrekthet, funksjonalitet, kontinuitet, aktualitet av informasjonen, dataene eller innholdet som er tilgjengelig på nettsiden.

 • UPL frasier seg ethvert ansvar, nåværende eller fremtidig, for eventuelle feil eller forsømmelser begått i forbindelse med overføring av slik data, informasjon eller materiale som er tilgjengelig på denne nettsiden.

 • Brukeren frafaller sin rett på ethvert krav i forbindelse med skadelige virkninger eller resultater av eventuell tiltro til informasjon eller data som er tilgjengelige på denne nettsiden.

 • Enhver person som har eller har hatt tilgang til informasjon eller data fra nettstedet, erkjenner og godtar at alle proprietære rettigheter, lovbestemte eller ikke, i informasjonen som mottas av denne personen, tilhører UPL. Enhver reproduksjon, omfordeling eller overføring, til vurdering eller annet, av slik informasjon som finnes på nettsiden, er strengt forbudt, og regnes som lovbrudd i NORGE.

 • UPL skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav eller tap av noe slag, som direkte eller indirekte skyldes bruk av data eller materiale som er tilgjengelig på denne nettsiden, eller uautorisert tilgang til dette nettstedet. Eventuell endring eller justering av denne ansvarsfraskrivelsen, som endrer noen av bestemmelsene som er angitt her, gjøres uten varsel, og etter eget skjønn av UPL.

  8.a. Endring av vilkårene for bruk: UPL kan endre vilkårene og vil varsle deg om endringer i vilkårene og betingelsene for tjenesten. UPL kan tidvis og etter eget skjønn tilby deg en rekke funksjoner og fasiliteter for tjenesten. UPL forbeholder seg imidlertid retten til å slutte å tilby slike funksjoner og fasiliteter for tjenesten når som helst, uten forvarsel.

 • Registreringsdata: Som vederlag for tjenesten, samtykker du i å gi UPL mail gjeldende, komplett og nøyaktig registreringsinformasjon («registreringsdata») på forespørsel av tjenesten, samt å opprettholde og oppdatere denne informasjonen som nødvendig for å holde den oppdatert, fullstendig og nøyaktig.

 • Personlig bruk og sikkerhet: Du erkjenner at din rett til å bruke tjenesten er personlig for deg. Du samtykker i ikke å videreselge eller kommersialisere tjenesten uten UPLs uttrykkelige samtykke. Du har eneansvar for å holde passordet og kontoen din konfidensielle. Du er fullt ansvarlig for all bruk av kontoen din, inkludert eventuell uautorisert bruk av kontoen din av en tredjepart.

 • Erstatning: Du samtykker i å forsvare, kompensere og holde UPL og dets ansatte, styremedlemmer, offiserer, agenter og deres etterfølgere skadesløse fra og mot alle forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalærer, forårsaket av eller som følge av, krav i forbindelse med bruk av kontoen din, inkludert ethvert krav om forringelse, ærekrenkelse, brudd på rettigheter til personvern eller publisitet, tap av tjeneste fra andre abonnenter og brudd på immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.

 • UPL forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å avslutte tilgangen til tjenestene og tilhørende tjenester, eller deler av dem, når som helst, uten varsel.

  • Vi kan samle inn følgende personlig identifiserbare opplysninger om deg:

  • - Navn

  • - E-postadresse

  • - Postnummer

  • - Demografisk profil (som alder, kjønn, yrke, utdanning og eiendeler)

  • - Interesser (som nyheter, sport, reise, osv.)

  • - Økonomisk informasjon (som konto- eller kortnumre)

  • - Meninger om funksjoner på vår nettside

  Den oppgitte informasjonen skal bevares av UPL etter den rådende personvernerklæringen til UPL

 • Lovens gyldighet: I forbindelse med eventuell rettssak eller rettergang mot UPL, vedrørende ethvert forhold som er knyttet til eller relatert til bruk eller tilgang til dette nettstedet, gir den besøkende til denne nettsiden ugjenkallelig og eksklusive jurisdiksjon til domstolene i NORGE, og avstår fra enhver innsigelse til slike saksbehandlinger grunnet sted, eller på grunn av at rettergangen føres i et ubeleilig forum. Den styrende loven i slike rettssaker som er nevnt ovenfor, er lovene i NORGE.

 • Varemerke-varsel: UPL og tilhørende merker oppført på nettstedet, samt juridiske datterselskaper, er alle varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører UPL. Alle rettigheter ut ifra samme, lovfestet eller annet, ligger fullt ut hos UPL. Ethvert brudd på ovennevnte utgjør et lovbrudd i henhold til lovene i NORGE, og internasjonale avtaler som styrer det samme.

 • Opphavsrettserklæring: Dersom ikke annet er anmerket på denne nettsiden, tilhører opphavsrett for innholdet på denne nettsiden UPL. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av informasjonen på dette nettstedet, inkludert tekst, grafikk og html-kode, kan gjengis eller overføres i noen form uten skriftlig samtykke fra UPL.

 • Videre samtykker brukeren i ikke å bruke nettstedet til å:

  • - Laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte publisere innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, torturaktig, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, krenkende for andres privatliv, hatefullt eller rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende

  • - Skade mindreårige på noen måte

  • - Utgi seg for en annen person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til; UPL-representant, forumleder, veileder eller vert, eller feilaktig oppgi eller på annen måte feilrepresentere din tilknytning til en person eller enhet

  • - Forfalske meldingshoder eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som sendes gjennom tjenesten

  • - Laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte publisere innhold du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig, i henhold til lov eller kontraktsforhold eller tillitsforhold (for eksempel intern informasjon, proprietær og konfidensiell informasjon som er innhentet eller oppgitt som en del ansettelsesforhold eller ved taushetserklæringer)

  • - Laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte publisere innhold som krenker en eventuell patent, varemerker, handelshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter («rettigheter») til en part

  • - Laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte publisere uønsket eller uautorisert reklamemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller noen annen form for oppfordring, unntatt i de områdene (som butikklokaler) som er utpekt til et slikt formål (les våre retningslinjer for spam)

  • - Laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte publisere materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare, eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr

  • - Forstyrre normal dialogflyt, få en skjerm til å «scrolle» raskere enn andre Brukere av tjenesten greier å skrive, eller på annen måte handle på en måte som negativt påvirker andre Brukers evne til å engasjere seg i sanntidsbytter

  • - Forstyrre eller avbryte tjenesten eller serverne eller nettverkene som er koblet til tjenesten, eller ikke adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er tilknyttet tjenesten

  • - Forsettlig eller utilsiktet overtredelse av gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert, men ikke begrenset til; forskrifter utstedt av «US Securities and Exchange Commission», eventuelle regler for nasjonal eller annen verdipapirutveksling, inkludert, men ikke begrenset, New York-børsen, American Stock Exchange eller NASDAQ, og eventuelle forskrifter som har lovens kraft

  • - «Forfølge» eller ellers trakassere andre

  • - Innhente og lagre personlig informasjon om andre brukere

 • Spesielle påminnelser ved internasjonal bruk:

  Ved å anerkjenne internettets internasjonale natur, godtar Brukeren å overholde alle lokale regler om nettoppførsel og akseptabelt innhold. Brukeren samtykker spesielt i å overholde alle gjeldende lover relatert til overføring av tekniske data som er eksportert fra landet du bor i

 • Innhold som er levert eller gjort tilgjengelig til innlemmelse på tjenesten

 • UPL krever ikke eierskap på innhold som Brukeren sender inn eller gjør tilgjengelig for innlemmelse på tjenesten. Derimot gir Brukeren – med hensyn til innhold som Brukeren sender inn eller gjør tilgjengelig for innlemmelse på allment tilgjengelige områder av tjenesten – UPL følgende verdensomspennende, lisensfrie og ikke-eksklusive lisenser, der det er aktuelt:

  - Med hensyn til innhold som Brukeren sender inn, eller gjør tilgjengelig for innlemmelse på allment tilgjengelige områder av UPL-grupper, er lisensen til bruk, reprodusering, endring, tilpasning, offentlig utførelse og offentlig visning av slikt innhold på tjenesten, utelukkende med det formål å gi og fremme den spesifikke UPL-gruppen som slikt innhold ble sendt inn til, eller gjort tilgjengelig for. Denne lisensen eksisterer kun så lenge du velger å fortsette å inkludere slikt innhold på tjenesten, og avsluttes på det tidspunktet du eller UPL fjerner innholdet fra tjenesten.

 • Endringer til tjenesten

  UPL forbeholder seg retten til å endre eller avslutte tjenesten eller innholdet på nettstedet (eller deler av det), når som helst, midlertidig eller permanent, med eller uten varsel. Brukeren godtar at UPL ikke er ansvarlig overfor Brukeren eller noen tredjepart for eventuell endring, deaktivering eller opphør av tjenesten.

 • Oppsigelse

  • Brukeren godtar at UPL, under visse omstendigheter og uten forvarsel, umiddelbart kan si opp Brukerens UPL-konto, enhver tilknyttet e-postadresse og tilgang til tjenesten, og årsaken til slik oppsigelse skal omfatte, men ikke begrenses til;

  • (a) brudd på bruksvilkårene eller andre innarbeidede avtaler eller retningslinjer,

  • (b) etter forespørsel fra rettshåndhevende instanser eller andre myndigheter,

  • (c) etter forespørsel fra deg (egeninitiert kontoslettelse),

  • (d) opphør eller materiell endring av tjenesten (eller deler av den),

  • (e) uventede tekniske eller sikkerhetsproblemer,

  • (f) lange perioder med inaktivitet.

  • Oppsigelse av UPL-kontoen din omfatter:

  • (a) Fjerning av tilgang til alle tilbud innenfor tjenesten, inkludert men ikke begrenset til; UPL-mail, grupper, messenger, chat, domener, auksjoner, meldingstavler, hilsener, varsler og spill,

  • (b) Sletting av passordet ditt og all tilknyttet informasjon, filer og innhold knyttet til, eller innenfor kontoen din (eller deler av den),

  • (c) Hindring av videre bruk av tjenesten. Videre samtykker du i at alle oppsigelsesårsaker bestemmes etter UPLs eget skjønn, og at UPL ikke står ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart ved oppsigelse av kontoen din, en tilknyttet e-postadresse eller tilgang til tjenesten.

  • Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk avtale mellom Brukeren og UPL. Brukeren må akseptere alle vilkårene og betingelsene, uten endring, i denne brukeravtalen, for å få tilgang til og kunne bruke tjenestene. Brukeren får ikke tilgang dersom disse bruksvilkårene ikke godtas i sin helhet.

 • Endring av disse bruksvilkårene:

  UPL kan oppdatere eller endre vilkårene og betingelsene for nevnte nettstedstjenester fra tid til annen, for å gjenspeile endringer i tjenestene, i lover som påvirker tjenestene, eller av andre grunner, etter UPLs eget skjønn. UPL forbeholder seg retten til å foreta disse endringene, og brukeren er selv ansvarlig for regelmessig gjennomgang av disse vilkårene, betingelsene og merknadene. Fortsatt tilgang til, eller bruk av nevnte nettstedstjenester etter en slik endring, utgjør automatisk ditt samtykke til slike endringer. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal eventuelle nye funksjoner som endrer eller forbedrer nevnte nettstedstjenester, være underlagt vilkårene for bruk, inkludert eventuelle endringer.

 • Personvern og personlig informasjon

  Brukeren må ha en konto tilknyttet nevnte nettside. For å opprette en konto, må brukeren oppgi opplysninger om seg selv, og oppdatere denne informasjonen ved behov. UPL samtykker i å kun bruke dine personlige opplysninger i samsvar med vilkårene i brukerens konto.

  Brukeren er selv ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til brukerpassordet og kontoinformasjonen. De forannevnte er videre ansvarlige for alle aktiviteter som oppstår på brukerens konto, og brukeren godtar å varsle UPL umiddelbart ved uautorisert bruk av kontoen. UPL er ikke ansvarlig for eventuelle tap som bruker kan pådra seg som følge av eventuell uautorisert bruk av brukerkonto eller passord.

 • Ingen ulovlig eller forbudt bruk:

  Som en betingelse for bruk av nevnte nettside, samtykker brukeren i å ikke bruke nevnte nettside til noe formål som er ulovlig eller i strid med disse bruksvilkårene. Brukeren skal heller ikke bruke nevnte nettside på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe .net-passtjenestene, eller forstyrre andre parters bruk. Brukeren skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen av de nevnte nettstedskontoene, datasystemene eller nettverkene som er knyttet til nettsiden. Brukeren skal ikke på noen måte innhente, eller forsøke å innhente, materiale eller informasjon som ikke med overlegg er gitt eller gjort tilgjengelig gjennom nevnte nettside.